Diiwaanu Tambaakundaa

Jóge Wikipedia.
Dem : Joowiin, Seet

Diiwaanu Tàmbaakundaa mi ngi nekk ci penku réew mi, benn la ci 14 diiwaan yu Senegaal yi, di it bi ci ëpp ci rëyaay. Dëkku Tàmbakundaa mooy péeyub diiwaan bi. am na 605 695 ciy way-dëkk te yaatoo 59 602 km²

.

lonkoyoonu diiwaan bi ba 2007

Melosuuf[Soppi]

Ay peggam[Soppi]

Diiwaan baa ngi digoo ak:

Tundi Tambakundaa ba 2007

Ay goxam[Soppi]

Ginnaaw bi, bi ñu defee Tunduw Kéedugu Diiwaan bu mat sëkk ci 2008, Péncum Réewum Senegaal la ngi ko def ci 1 diggi-gammu ci 2008, diiwaan bi ñaari Tund rekk la am:

Xool it[Soppi]

Lëkkalekaay yu biti[Soppi]

Raayab Senegaal 14 Diiwaani Senegaal Raayab Senegaal

Cees · Fatik · Jurbel · Kafrin · Kawlax · Kéedugu · Koldaa · Luga · Maatam · Ndakaaru · Ndar · Séeju · Siggcoor Tambakundaa ·