Tus-wu-gaar

Jóge Wikipedia.
Dem : Joowiin, Seet
Lonkoyoonu àdduna bi ak yenn ci ay tus-wu-gaar.

Tus-wu-gaar wenn la ci ñaari xammikaay yi (beneen bi mooy tus-wu-taxaw). Tus-wu-gaar wi ci bëj-gànnaar walla bëj-saalumu yamoo gi lay nekk.

Lëkkalekaay yu biir[Soppi]

Wikbaatukaay.png
wikbaatukaay am na xët wu tudd: Tus-wu-gaar