Ay cëroom

Ngir 107.22.106.136 (waxtaanJaar-jaaru téye yiimportsYéenekaayjournal des abus)
Dem: Joowiin, Seet
Seet ay cëru
 
 
      
 
   

Amul benn coppite bu melokaanoo nii bu ñu gis.