Xaal

Jóge Wikipedia.
Nataalu xaal
Doou xaal yees xaragul

Xaal genn xeetu ñax la. Mi ngi bokk ci njabootug "cucurbitacées" te cosaanoo Afrig gu sowwu jant.

Melo wi[Soppisoppi gongikuwaay bi]

Beref ji, di jiwuw xaal
Ñamu xaal

Xaal ñam wu xonq la yor, Ay foytéefam buñu matee dëgg diisaayam danay àgg 5 jàpp 20i kilo. Foytéef bi daa mbege te xaw a muluŋ. Xaal garab la guy sax at ba at (nawet lay sax). Ronam ( peer ak dàtt) danay àgg ba 3i met ci guddayam. Xobam cig yaatal day ñatti-koñe.

Njariñ[Soppisoppi gongikuwaay bi]

Xaal, doom bi dafa neex lool, léppam dees koy jëfandikoo. Ñamam dees kox lekk. Xoliit yi nag dees na ko jox rab yi mbaa def ci cere.

Turu xam-xam wi[Soppisoppi gongikuwaay bi]

Citrullus lanatus

Tur wi ci yeneeni làmmiñ[Soppisoppi gongikuwaay bi]

  • Araab: البطيخ
  • Español: sandía
  • Itaali: Anguria/cocomero
  • Tirk: Karpuz
  • Portige: Melancia Àngale: Watermelon
  • Almaa: Wassermelone
  • Kabiil: Tadellaεt
  • Endo: Tarbuz Faaris/persã: خربوز/kharbuz
  • Sapone: スイカ?( Suika)