Aller au contenu

Nit

Jóge Wikipedia.

Nit nag mooy képp ku sosoo ci Aadama (doomu Aadam) nite nag moom la nu soxla ci nit ndax bo nite wul ab dof ngay donn. Nit moom la Yàlla miy Sosaakon Bi gën a bëgg ci li mu sos li gën ci li mu sos it nit la li mu gën a teral ci li mu sos it nit la waye nag ndax nit moom mii xam na boppam ? Bu ko xamee li ko war mooy mu nite.


Xam-xam
Xam-xam
Gëstubiddiw | Jëmm | Paj | Saytubiddiw | Simi | Xam-xamu suuf si ak jawwu ji | Xayma
Xarala
Jokkoosoryante | Xaralaymbëj | Doolerandu | Kàttan | Xam-xamu nosukaay | Mbëjfeppal
Xam-xami nite ak mboolaay
Diine | Melosuuf | Wërlaay | Nit | Yoon | Koom-koom | Taariix | Xeltu | Kàllaama