Ndiiwaani Senegaal

Jóge Wikipedia.
Dem : Joowiin, Seet
Ndiiwani Senegaal

Ndiiwaani Senegaal yi ay dog lañu ci séddaliinu yoriinu Senegaal.

Ndiiwaan nag ag nekkte (entité) gu suuf la, gu ñuy faral di gis ci réew yiy làkk wu-fraas. Soo demee ci ñiy làkk wu-angalteer weneen dogiin nga fay fekk.

Ci Senegaal, ndiiwaan yi dinañu leen waññi ci lim bu tollook 92 ci 2007.

Taariix[Soppimodifier le wikicode]

Limu tund yi (nosu topp abajada)[Soppimodifier le wikicode]

Tunduw Bàkkel[Soppimodifier le wikicode]

Ndiiwaani Bàkkel
 • Bala
 • Jaawara
 • Gudiiri
 • Kidiira

Tunduw Bambey[Soppimodifier le wikicode]

Ndiiwaani Bambey
 • Baba Garaas
 • Lambaay
 • Ngoy

Tunduw Biñoona[Soppimodifier le wikicode]

Ndiiwaani Biñoona
 • Jululu
 • Sinja
 • Tenduk
 • Tengori

Tunduw Cees[Soppimodifier le wikicode]

Ndiiwaani Cees
 • Nooto
 • Puut
 • Cenaba

Tunduw Dagana[Soppimodifier le wikicode]

Ndiiwaani Dagana
 • Mban
 • Roos Beeco

Tunduw Fatik[Soppimodifier le wikicode]

Ndiiwaani Fatik
 • Jaxaaw
 • Fimla
 • Ñaaxar
 • Taatagin

Tunduw Funjunj[Soppimodifier le wikicode]

Ndiiwaani Funjunj
 • Jilloor
 • Ñoojoor
 • Tubaakuta

Tunduw Gosaas[Soppimodifier le wikicode]

Ndiiwaani Gosaas
 • Kolobaan
 • Kawóon
 • Waajur

Tunduw Géejawaay[Soppimodifier le wikicode]

Ndiiwaani Géejawaay

Géejawaay moom, benn Ndiiwaan la am muy moom ci boppam. Tund la ndiiwaan la

Ñu séeddale ko ci 5 dëkkani ndiiwaan

Tunduw Kafrin[Soppimodifier le wikicode]

Ndiiwaani Kafrin

Dogiinu tund wi dañu koo soppi gannaaw sosug tunduw Kungeel ci 2006.

Kon mu des :

 • Birkilaan
 • Maleem-Odaar
 • Nganda

Tunduw Kanel[Soppimodifier le wikicode]

Ndiiwaani Kanel
 • Kanel
 • Seeme

Tunduw Kawlax[Soppimodifier le wikicode]

Ndiiwaani Kawlax
 • Ganjaay
 • Ndenjeng
 • Ndóofaan

Tunduw Kebemeer[Soppimodifier le wikicode]

Ndiiwaani Kebemeer
 • Daaru Musti
 • Ndand
 • Sagata

Tunduw Kéedugu[Soppimodifier le wikicode]

Ndiiwaani Kéedugu
 • Bandafasi
 • Fongolimbi
 • Salemata
 • Saraya

Tunduw Koldaa[Soppimodifier le wikicode]

Ndiiwaani Koldaa
 • Dabo
 • Julaacolon
 • Medina Yoro Fula

Tunduw Kungéel[Soppimodifier le wikicode]

Mi ngi judd ci 2006 (amul lonkoyoon bu jàppandi nii-nii)

Tunduw Lingeer[Soppimodifier le wikicode]

Ndiiwaani Lingeer
 • Barkeji
 • Daara
 • Dooji
 • Yang-Yang

Tunduw Luga[Soppimodifier le wikicode]

Ndiiwaani Luga
 • Kër Momar Saar
 • Kokki
 • Mbejeen
 • Sakal

Ndiiwaanu Raawo, biy feeñ ci lonkoyoon bi, ci tunduw Ndar la bokk 2002 ba tay.

Tunduw Mbuur[Soppimodifier le wikicode]

Ndiiwaani Mbuur
 • Fisel
 • Ngeexoox
 • Caajaay
 • Jiwaalo

Tunduw Maatam[Soppimodifier le wikicode]

 • Añam Ciwol
 • Ogo

Tunduw Mbakke[Soppimodifier le wikicode]

Ndiiwaani Mbakke
 • Kayel
 • Ndam

Tunduw Ndakaaru[Soppimodifier le wikicode]

Ndiiwaani Ndakaaru

Ndakaaru moom, benn Ndiiwaan la am muy moom ci boppam. Tund la ndiiwaan la

Ñu séeddale ko ci 19 dëkkani ndiiwaan.

Tunduw Njaaréem[Soppimodifier le wikicode]

Ndiiwaani Njaaréem
 • Ndindi
 • Ndulo

Tunduw Ndar[Soppimodifier le wikicode]

Ndiiwaani Ndar

Gannaaw dogaat ga waraaloon juddug Diiwaanu Maatam, tund wi, wenn ndiiwaan rekk la am muy bu

 • Raawo

Tunduw Ñooro gu Rip[Soppimodifier le wikicode]

Ndiiwaani Ñooro gu Rip
 • Medina Sabax
 • Pawoskoto
 • Wak Nguna

Tunduw Pikin[Soppimodifier le wikicode]

Ndiiwaani Pikin

Pikin moom, benn Ndiiwaan la am muy moom ci boppam. Tund la ndiiwaan la

Ñu séeddale ko ci 16 dëkkani ndiiwaan.

 • Pikin

Tunduw Podoor[Soppimodifier le wikicode]

Ndiiwaani Podoor
 • Kas-Kas
 • Njum
 • Salde
 • Cile Buubacar

Tunduw Raneru[Soppimodifier le wikicode]

Tund wi, wenn ndiiwaan rekk la am muy bu Welingara

Tunduw Séeju[Soppimodifier le wikicode]

Ndiiwaani Séeju
 • Bunkiling
 • Jaatakunda
 • Jend
 • Marsasum
 • Tanaaf

Tunduw Siggcoor[Soppimodifier le wikicode]

Ndiiwaani Siggcoor

Tunduw Tambaakundaa[Soppimodifier le wikicode]

Ndiiwaani Tambaakundaa
 • Kumpentum
 • Kusaanaar
 • Makakolibantang
 • Misiira

Tunduw Tënjéej[Soppimodifier le wikicode]

Ndiiwaani Tënjéej

Tund wi, wenn ndiiwaan rekk la am muy bu Sebixotaan, moom ci boppam ñu séddale ko ci 3 dëkkaani Ndiiwaan.

Tunduw Tiwaawon[Soppimodifier le wikicode]

Ndiiwaani Tiwaawon
 • Meewaan
 • Merina Daqar
 • Ñaaxeen
 • Pambal

Tunduw Usuy[Soppimodifier le wikicode]

Ndiiwaani Usuy

Tunduw Welingara[Soppimodifier le wikicode]

Ndiiwaani Welingara
 • Bookoto
 • Kunkan
 • Pakur

Xool it[Soppimodifier le wikicode]

Lëkkalekaay yu biir[Soppimodifier le wikicode]

Lëkkalekaay yu biti[Soppimodifier le wikicode]

Téerekaay[Soppimodifier le wikicode]

 • (fr) Ibrahima Diallo, Le droit des collectivités locales au Sénégal, Paris, L'Harmattan, 2007, 380 p. (ISBN 978-2-296-03770-0)
 • (fr) Djibril Diop, Décentralisation et gouvernance locale au Sénégal. Quelle pertinence pour le développement local ?, Paris, L'Harmattan, 2006, 268 p. (ISBN 2-296-00862-3)