Ndiiwaani Senegaal

Jóge Wikipedia.
Sauter à la navigation Sauter à la recherche
Ndiiwani Senegaal

Ndiiwaani Senegaal yi ay dog lañu ci séddaliinu yoriinu Senegaal.

Ndiiwaan nag ag nekkte (entité) gu suuf la, gu ñuy faral di gis ci réew yiy làkk wu-fraas. Soo demee ci ñiy làkk wu-angalteer weneen dogiin nga fay fekk.

Ci Senegaal, ndiiwaan yi dinañu leen waññi ci lim bu tollook 92 ci 2007.

Taariix[Soppisoppi gongikuwaay bi]

Limu tund yi (nosu topp abajada)[Soppisoppi gongikuwaay bi]

Tunduw Bàkkel[Soppisoppi gongikuwaay bi]

Ndiiwaani Bàkkel
 • Bala
 • Jaawara
 • Gudiiri
 • Kidiira

Tunduw Bambey[Soppisoppi gongikuwaay bi]

Ndiiwaani Bambey
 • Baba Garaas
 • Lambaay
 • Ngoy

Tunduw Biñoona[Soppisoppi gongikuwaay bi]

Ndiiwaani Biñoona
 • Jululu
 • Sinja
 • Tenduk
 • Tengori

Tunduw Cees[Soppisoppi gongikuwaay bi]

Ndiiwaani Cees
 • Nooto
 • Puut
 • Cenaba

Tunduw Dagana[Soppisoppi gongikuwaay bi]

Ndiiwaani Dagana
 • Mban
 • Roos Beeco

Tunduw Fatik[Soppisoppi gongikuwaay bi]

Ndiiwaani Fatik
 • Jaxaaw
 • Fimla
 • Ñaaxar
 • Taatagin

Tunduw Funjunj[Soppisoppi gongikuwaay bi]

Ndiiwaani Funjunj
 • Jilloor
 • Ñoojoor
 • Tubaakuta

Tunduw Gosaas[Soppisoppi gongikuwaay bi]

Ndiiwaani Gosaas
 • Kolobaan
 • Kawóon
 • Waajur

Tunduw Géejawaay[Soppisoppi gongikuwaay bi]

Ndiiwaani Géejawaay

Géejawaay moom, benn Ndiiwaan la am muy moom ci boppam. Tund la ndiiwaan la

Ñu séeddale ko ci 5 dëkkani ndiiwaan

Tunduw Kafrin[Soppisoppi gongikuwaay bi]

Ndiiwaani Kafrin

Dogiinu tund wi dañu koo soppi gannaaw sosug tunduw Kungeel ci 2006.

Kon mu des :

 • Birkilaan
 • Maleem-Odaar
 • Nganda

Tunduw Kanel[Soppisoppi gongikuwaay bi]

Ndiiwaani Kanel
 • Kanel
 • Seeme

Tunduw Kawlax[Soppisoppi gongikuwaay bi]

Ndiiwaani Kawlax
 • Ganjaay
 • Ndenjeng
 • Ndóofaan

Tunduw Kebemeer[Soppisoppi gongikuwaay bi]

Ndiiwaani Kebemeer
 • Daaru Musti
 • Ndand
 • Sagata

Tunduw Kéedugu[Soppisoppi gongikuwaay bi]

Ndiiwaani Kéedugu
 • Bandafasi
 • Fongolimbi
 • Salemata
 • Saraya

Tunduw Koldaa[Soppisoppi gongikuwaay bi]

Ndiiwaani Koldaa
 • Dabo
 • Julaacolon
 • Medina Yoro Fula

Tunduw Kungéel[Soppisoppi gongikuwaay bi]

Mi ngi judd ci 2006 (amul lonkoyoon bu jàppandi nii-nii)

Tunduw Lingeer[Soppisoppi gongikuwaay bi]

Ndiiwaani Lingeer
 • Barkeji
 • Daara
 • Dooji
 • Yang-Yang

Tunduw Luga[Soppisoppi gongikuwaay bi]

Ndiiwaani Luga
 • Kër Momar Saar
 • Kokki
 • Mbejeen
 • Sakal

Ndiiwaanu Raawo, biy feeñ ci lonkoyoon bi, ci tunduw Ndar la bokk 2002 ba tay.

Tunduw Mbuur[Soppisoppi gongikuwaay bi]

Ndiiwaani Mbuur
 • Fisel
 • Ngeexoox
 • Caajaay
 • Jiwaalo

Tunduw Maatam[Soppisoppi gongikuwaay bi]

 • Añam Ciwol
 • Ogo

Tunduw Mbakke[Soppisoppi gongikuwaay bi]

Ndiiwaani Mbakke
 • Kayel
 • Ndam

Tunduw Ndakaaru[Soppisoppi gongikuwaay bi]

Ndiiwaani Ndakaaru

Ndakaaru moom, benn Ndiiwaan la am muy moom ci boppam. Tund la ndiiwaan la

Ñu séeddale ko ci 19 dëkkani ndiiwaan.

Tunduw Njaaréem[Soppisoppi gongikuwaay bi]

Ndiiwaani Njaaréem
 • Ndindi
 • Ndulo

Tunduw Ndar[Soppisoppi gongikuwaay bi]

Ndiiwaani Ndar

Gannaaw dogaat ga waraaloon juddug Diiwaanu Maatam, tund wi, wenn ndiiwaan rekk la am muy bu

 • Raawo

Tunduw Ñooro gu Rip[Soppisoppi gongikuwaay bi]

Ndiiwaani Ñooro gu Rip
 • Medina Sabax
 • Pawoskoto
 • Wak Nguna

Tunduw Pikin[Soppisoppi gongikuwaay bi]

Ndiiwaani Pikin

Pikin moom, benn Ndiiwaan la am muy moom ci boppam. Tund la ndiiwaan la

Ñu séeddale ko ci 16 dëkkani ndiiwaan.

 • Pikin

Tunduw Podoor[Soppisoppi gongikuwaay bi]

Ndiiwaani Podoor
 • Kas-Kas
 • Njum
 • Salde
 • Cile Buubacar

Tunduw Raneru[Soppisoppi gongikuwaay bi]

Tund wi, wenn ndiiwaan rekk la am muy bu Welingara

Tunduw Séeju[Soppisoppi gongikuwaay bi]

Ndiiwaani Séeju
 • Bunkiling
 • Jaatakunda
 • Jend
 • Marsasum
 • Tanaaf

Tunduw Siggcoor[Soppisoppi gongikuwaay bi]

Ndiiwaani Siggcoor

Tunduw Tambaakundaa[Soppisoppi gongikuwaay bi]

Ndiiwaani Tambaakundaa
 • Kumpentum
 • Kusaanaar
 • Makakolibantang
 • Misiira

Tunduw Tënjéej[Soppisoppi gongikuwaay bi]

Ndiiwaani Tënjéej

Tund wi, wenn ndiiwaan rekk la am muy bu Sebixotaan, moom ci boppam ñu séddale ko ci 3 dëkkaani Ndiiwaan.

Tunduw Tiwaawon[Soppisoppi gongikuwaay bi]

Ndiiwaani Tiwaawon
 • Meewaan
 • Merina Daqar
 • Ñaaxeen
 • Pambal

Tunduw Usuy[Soppisoppi gongikuwaay bi]

Ndiiwaani Usuy

Tunduw Welingara[Soppisoppi gongikuwaay bi]

Ndiiwaani Welingara
 • Bookoto
 • Kunkan
 • Pakur

Xool it[Soppisoppi gongikuwaay bi]

Lëkkalekaay yu biir[Soppisoppi gongikuwaay bi]

Lëkkalekaay yu biti[Soppisoppi gongikuwaay bi]

Téerekaay[Soppisoppi gongikuwaay bi]

 • (fr) Ibrahima Diallo, Le droit des collectivités locales au Sénégal, Paris, L'Harmattan, 2007, 380 p. (ISBN 978-2-296-03770-0)
 • (fr) Djibril Diop, Décentralisation et gouvernance locale au Sénégal. Quelle pertinence pour le développement local ?, Paris, L'Harmattan, 2006, 268 p. (ISBN 2-296-00862-3)