Yolaakon

Jóge Wikipedia.


Wikipedia
Wikipedia
Bii jukki ab junj rekk la. Man nga cee duggal sa loxo suqali ko ndeem am nga ci xam-xam ci anam yi Wikipedia taxawalYolaakon (wu-faraas : liquide)

Karmat ak delluwaay[Soppisoppi gongikuwaay bi]


Xool it[Soppisoppi gongikuwaay bi]

Jukki yi ci lonku[Soppisoppi gongikuwaay bi]

Lëkkalekaay yu biti[Soppisoppi gongikuwaay bi]

Téerekaay[Soppisoppi gongikuwaay bi]