Aller au contenu

Suuruur

Jóge Wikipedia.

Suuruur xeetu garab la gu bokku ci njabootug Fabaceae ñoñ Mimosoideae. Moo ngi cosaanoo ci Afrig sowwu jànt.

Garab la gog day am ay dégg. Ab guddaayam man naa àgg ba 10i met.

Njariñ yi

[Soppisoppi gongikuwaay bi]

Garabug suuruur ay njariñam barina lool dees na jariñoo: bant bi, xas mi, ak ndox miy genne ci moom.


Peer

Turu xam-xam wi

[Soppisoppi gongikuwaay bi]

Acacia seyal