Kumba Ndóof Seen Juuf

Jóge Wikipedia.
Dem : Joowiin, Seet

Kumba Nóof Seen Juuf, Buur Siin la woon (Maad a Sinig ci Séeréer). Ci Gelwar yi la bokkoon, maamam ci xeetu Soose ak Séeréer la la juge. Maba Jaxu Ba, Kumba Ndoof Seen Juuf moo ko ray aki Ceddoom, ca xare ba ñuy tudde Somb-Cucun ca atum 1867.