Kumba Ndóofeen Famak Juuf

Jóge Wikipedia.
(Yoonalaat gu jóge Kumba Ndóof Seen Juuf)
Dem : Joowiin, Seet

Kumba Ndóofeen Famak Juuf, Buur Siin la woon (Maad a Sinig ci Séeréer). Ci Gelwar yi la bokkoon - guenue Njuufeen. Maamam ci xeetu Soose ak Séeréer la juge. Maba Jaxu Ba, Kumba Ndóofeen Famak Juuf moo ko ray aki Ceddoom, ca xare ba ñuy tudde Somb-Cucun ca atum 1867.