Kol-kolu suuf si

Jóge Wikipedia.


Wikipedia
Bii jukki ab junj rekk la. Man nga cee duggal sa loxo suqali ko ndeem am nga ci xam-xam ci anam yi Wikipedia taxawalRotating earth (large).gif

Fr : globe terrestre