Téereb delluwaay

Sauter à la navigation Sauter à la recherche
Seet ab téereb delluwaay

Lii ab lima ay lëkkalekaay la yu jëme ciy dal yu biti yuy jaayi téere yu yees ak yu magget, man nga faa ami xibaar ñeel téere yi ngay seet: