Niwe

Jóge Wikipedia.
(Yoonalaat gu jóge Niue)
Dem: Joowiin, Seet

Niue (Republik bu Niue)


Wikipedia
Bii jukki ab junj rekk la. Man nga cee duggal sa loxo suqali ko ndeem am nga ci xam-xam ci anam yi Wikipedia taxawal