Malachi Throne

Jóge Wikipedia.
Dem : Joowiin, Seet


Wikipedia
Bii jukki ab junj rekk la. Man nga cee duggal sa loxo suqali ko ndeem am nga ci xam-xam ci anam yi Wikipedia taxawal


Malachi Throne (1968)

Malachi Throne (1928 – 2013)