Toppteg lëkkalekaay

Sauter à la navigation Sauter à la recherche

Duggalal aw turu xët ngir gis coppitey xët yiy jóge walla yiy jëme ci moom. (ngir gis yi bokk ciw wàll, duggalal Wàll:Turu wàll wi). Coppitey xët yi ci xët yi ngay topp ñoo duuf.

tànneefi coppite yu mujj Wone 50100250500 coppite yi mujj ci 1371430 fan yi mujj
Nëbb jëfëndikookat gu binduNëbb indig IPNëbb Li ma indiwoonWone bot yiNëbb Coppite yu néewAfficher la catégorisation des pagesWone Wikidata
Wone coppite yi mujj yi dooree 30 Mee 2020 00:10
   
Turu xët wi :
Liste des abréviations :
N
Coppite gi sos na xët wu bees (wone itam limu xët yu bees yi) -
m
Coppite gu néewal la
b
Coppite bu ab bot def
D
Coppiteg Wikidata
(±123)
Dayoob xët wi soppeeku na ci lu ni toll ciy byte.

29 Mee 2020