Ndiiwaani Senegaal

Jóge Wikipedia.
Dem : Joowiin, Seet
Ndiiwani Senegaal

Ndiiwaani Senegaal yi ay dog lañu ci séddaliinu yoriinu Senegaal.

Ndiiwaan nag ag nekkte (entité) gu suuf la, gu ñuy faral di gis ci réew yiy làkk wu-fraas. Soo demee ci ñiy làkk wu-angalteer weneen dogiin nga fay fekk.

Ci Senegaal, ndiiwaan yi dinañu leen waññi ci lim bu tollook 92 ci 2007.

Taariix[Soppi]

Limu tund yi (nosu topp abajada)[Soppi]

Tunduw Bàkkel[Soppi]

Ndiiwaani Bàkkel
 • Bala
 • Jaawara
 • Gudiiri
 • Kidiira

Tunduw Bambey[Soppi]

Ndiiwaani Bambey
 • Baba Garaas
 • Lambaay
 • Ngoy

Tunduw Biñoona[Soppi]

Ndiiwaani Biñoona
 • Jululu
 • Sinja
 • Tenduk
 • Tengori

Tunduw Cees[Soppi]

Ndiiwaani Cees
 • Nooto
 • Puut
 • Cenaba

Tunduw Dagana[Soppi]

Ndiiwaani Dagana
 • Mban
 • Roos Beeco

Tunduw Fatik[Soppi]

Ndiiwaani Fatik
 • Jaxaaw
 • Fimla
 • Ñaaxar
 • Taatagin

Tunduw Funjunj[Soppi]

Ndiiwaani Funjunj
 • Jilloor
 • Ñoojoor
 • Tubaakuta

Tunduw Gosaas[Soppi]

Ndiiwaani Gosaas
 • Kolobaan
 • Kawóon
 • Waajur

Tunduw Géejawaay[Soppi]

Ndiiwaani Géejawaay

Géejawaay moom, benn Ndiiwaan la am muy moom ci boppam. Tund la ndiiwaan la

Ñu séeddale ko ci 5 dëkkani ndiiwaan

Tunduw Kafrin[Soppi]

Ndiiwaani Kafrin

Dogiinu tund wi dañu koo soppi gannaaw sosug tunduw Kungeel ci 2006.

Kon mu des :

 • Birkilaan
 • Maleem-Odaar
 • Nganda

Tunduw Kanel[Soppi]

Ndiiwaani Kanel
 • Kanel
 • Seeme

Tunduw Kawlax[Soppi]

Ndiiwaani Kawlax
 • Ganjaay
 • Ndenjeng
 • Ndóofaan

Tunduw Kebemeer[Soppi]

Ndiiwaani Kebemeer
 • Daaru Musti
 • Ndand
 • Sagata

Tunduw Kéedugu[Soppi]

Ndiiwaani Kéedugu
 • Bandafasi
 • Fongolimbi
 • Salemata
 • Saraya

Tunduw Koldaa[Soppi]

Ndiiwaani Koldaa
 • Dabo
 • Julaacolon
 • Medina Yoro Fula

Tunduw Kungéel[Soppi]

Mi ngi judd ci 2006 (amul lonkoyoon bu jàppandi nii-nii)

Tunduw Lingeer[Soppi]

Ndiiwaani Lingeer
 • Barkeji
 • Daara
 • Dooji
 • Yang-Yang

Tunduw Luga[Soppi]

Ndiiwaani Luga
 • Kër Momar Saar
 • Kokki
 • Mbejeen
 • Sakal

Ndiiwaanu Raawo, biy feeñ ci lonkoyoon bi, ci tunduw Ndar la bokk 2002 ba tay.

Tunduw Mbuur[Soppi]

Ndiiwaani Mbuur
 • Fisel
 • Ngeexoox
 • Caajaay
 • Jiwaalo

Tunduw Maatam[Soppi]

 • Añam Ciwol
 • Ogo

Tunduw Mbakke[Soppi]

Ndiiwaani Mbakke
 • Kayel
 • Ndam

Tunduw Ndakaaru[Soppi]

Ndiiwaani Ndakaaru

Ndakaaru moom, benn Ndiiwaan la am muy moom ci boppam. Tund la ndiiwaan la

Ñu séeddale ko ci 19 dëkkani ndiiwaan.

Tunduw Njaaréem[Soppi]

Ndiiwaani Njaaréem
 • Ndindi
 • Ndulo

Tunduw Ndar[Soppi]

Ndiiwaani Ndar

Gannaaw dogaat ga waraaloon juddug Diiwaanu Maatam, tund wi, wenn ndiiwaan rekk la am muy bu

 • Raawo

Tunduw Ñooro gu Rip[Soppi]

Ndiiwaani Ñooro gu Rip
 • Medina Sabax
 • Pawoskoto
 • Wak Nguna

Tunduw Pikin[Soppi]

Ndiiwaani Pikin

Pikin moom, benn Ndiiwaan la am muy moom ci boppam. Tund la ndiiwaan la

Ñu séeddale ko ci 16 dëkkani ndiiwaan.

 • Pikin

Tunduw Podoor[Soppi]

Ndiiwaani Podoor
 • Kas-Kas
 • Njum
 • Salde
 • Cile Buubacar

Tunduw Raneru[Soppi]

Tund wi, wenn ndiiwaan rekk la am muy bu Welingara

Tunduw Séeju[Soppi]

Ndiiwaani Séeju
 • Bunkiling
 • Jaatakunda
 • Jend
 • Marsasum
 • Tanaaf

Tunduw Siggcoor[Soppi]

Ndiiwaani Siggcoor

Tunduw Tambaakundaa[Soppi]

Ndiiwaani Tambaakundaa
 • Kumpentum
 • Kusaanaar
 • Makakolibantang
 • Misiira

Tunduw Tënjéej[Soppi]

Ndiiwaani Tënjéej

Tund wi, wenn ndiiwaan rekk la am muy bu Sebixotaan, moom ci boppam ñu séddale ko ci 3 dëkkaani Ndiiwaan.

Tunduw Tiwaawon[Soppi]

Ndiiwaani Tiwaawon
 • Meewaan
 • Merina Daqar
 • Ñaaxeen
 • Pambal

Tunduw Usuy[Soppi]

Ndiiwaani Usuy

Tunduw Welingara[Soppi]

Ndiiwaani Welingara
 • Bookoto
 • Kunkan
 • Pakur

Xool it[Soppi]

Lëkkalekaay yu biir[Soppi]

Lëkkalekaay yu biti[Soppi]

Téerekaay[Soppi]

 • (fr) Ibrahima Diallo, Le droit des collectivités locales au Sénégal, Paris, L'Harmattan, 2007, 380 p. (ISBN 978-2-296-03770-0)
 • (fr) Djibril Diop, Décentralisation et gouvernance locale au Sénégal. Quelle pertinence pour le développement local ?, Paris, L'Harmattan, 2006, 268 p. (ISBN 2-296-00862-3)